by KEMO
Sztandary, Chorągwie
i Flagi haftowane ręcznie.

Czyszczenie sztandarów Renowacja sztandarów
i uzupełnianie haftu.